مطالب اخیر

تحریف قران

تحریف قران

در این نوشتار بر آن هستم تا نظر خود را در باب تحریف قران بیان کنم. قبل از بحث نظر خود را در باب علت عدم باور اکثریت مسلمانان درباره تحریف قران را بیان می کنم. بنا به مشهور قران به دست شخصی به نام زید ابن ثابت جمع آوری …

بیشتر بخوانید »

اصالت وجود و ماهیت

اصالت وجود و ماهیت

در بحث اصالت وجود و ماهیت به نظر من هم وجود اصیل است و هم ماهیت اصیل است. مثلا انسان را در نظر بگیرید. ماهیت در اینجا انسان(چیستی انسان) است. در مثال انسان وجود جنس است و چیستی انسان یا ماهیت فصل است. با توجه به اینکه فصل و جنس …

بیشتر بخوانید »

اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی

ادعا شده است که چیزی به نام “اقتصاد اسلامی” نداریم. حرفی است که از یک سو درست و از سویی دیگر نادقیق است. مطالب این نوشتار بسیار سطحی است. اول میان علم اقتصاد و اصول اولیه یک مکتب اقتصادی که به یک علم اقتصاد منجر می شود، فرق می نهم. …

بیشتر بخوانید »