الیگارشی و فساد

یکی از روشهای حکومت نظام آریستوکراسی یا الیگارشی است که مروج اصلی آن در تاریخ فلسفه “افلاطون” است. الیگارشی ادعایش آن است که نخبگان بهتر می فهمند، بهتر تشخیص می دهند و بهتر نیز عمل می کنند. ترویج کنندگان نظام الیگارشی از مخالفان دموکراسی و حکومت عموم مردم هستند.
به نظر من حکومت های الیگارشی از منظر روانشناختی فساد خیز و حتی بدتر فساد طلب هستند. به عبارتی اگر به پاک ترین انسانها حکومت را واگذار کنند و آنها وظیفه پاسخگویی به مردمان را نداشته باشند، به لحاظ روانشناختی میل به فساد در آنها ایجاد می شود و بزرگترین فسادها را در زمین ایجاد می کنند. به باور من به عنوان یک مسلمان شیعی حتی اگر انبیا بدون وظیفه پاسخگویی به عموم مردم، حکومت کنند فسادی عظیم در زمین به پا می کنند. در ماجرای وحی آیه اول و دوم سوره مجادله پیدا است که پیامبر برای مدتی کوتاه برای خود شان دیگری قائل شده است و نظام وحی با این دو آیه فساد طلبی کوتاه مدت محمد ابن عبدالله را در هم می کوبد.

همچنین ببینید

اول ماه قمری

اول ماه قمری

در این نوشتار درباره حجیت دانش نجومی در تشخیص اول ماه و برتری حجیت دانش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *