خداوند نامتشخص

ادعاهایی درباره نامتشخص بودن خداوند شده است و بنا برآن نتیجه گیری شده است که با خداوند نامتشخص نمی توان ارتباط دوسویه برقرار کرد. همچنین این ادعا با تجارب نزدیک به مرگ ناسازگاری دارد، زیرا بسیاری از تجربه گران خداوند را به صورت نور دیده اند. همچنین با ادعای کتب دینی مبنی بر کلیم الله بودن موسی تناقض دارد. در این باره چهار عبارت زیر را ادعا می کنم.
• خداوند نامتشخص است.
• خداوند قادر است.
• خداوند دارای فعل است و فاعل است.
• یکی از افعال خداوند تجلی شخص وار است.
به عبارتی در برزخ خداوند تجلی شخص وار دارد و با مخلوقات سخن می گوید. علت اینکه در عین آنکه مخلوقات می دانند با تجلی خداوند روبرو هستند ولی او را خداوند می نامند را با مثالی توضیح می دهم.
فرض کنید شما در تلویزیون رییس جمهور آمریکا را میبینید. با قاطعیت به تصویر می گویید رییس جمهور آمریکا، و از اینکه بگویید این یک موج الکترومغناطیس است که توسط آشکارساز و صفحه مانیتور به شکل رییس جمهور درآمده است پرهیز دارید.

همچنین ببینید

اول ماه قمری

اول ماه قمری

در این نوشتار درباره حجیت دانش نجومی در تشخیص اول ماه و برتری حجیت دانش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *