قران و باور

قران آیاتی درباره شکافته شدن دریا برای موسی و قوم او، یونس و ماهی بزرگ و غیره آورده است. برخی قائل هستند که این آیات دارای تعبیر هستند و معنای مستقیم نباید در نظر گرفته شود. در سوی دیگر گروهی می گویند این اتفاقات در عالم واقع رخ داده است.
در این نوشتار به نقد ادعای این گروه می پردازم که معتقدند این اتفاقات در عالم واقع رخ داده است.
در قران در ماجرای فرزند دار شدن زکریا و در ماجرای فرزند دار شدن ابراهیم، نوعی شگفتی از چنین اتفاقی دیده می شود. در چنین فضایی که قران شگفتی انبیا را بیان می کند آیا مردم عادی باید بپذیرند که دریا برای موسی و قوم او شکفته شد؟ آیا از مردم عادی توقع میرود که داستان یونس را در یک فرایند طبیعی و با عقل های خود بپذیرند؟ اگر چنین نیست دلیل نقل چنین حوادثی در قران چیست؟

همچنین ببینید

تحریف دین

تحریف دین

ظاهرا موضوعاتی مانند حجاب و تغییر شگرف حکم آن در زمان کنونی به نسبت به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *