نقدی بر برهان ابن سینا در رد تسلسل

ابن سینا در الهیات از کتاب شفاء در مقاله هشتم فصل اول با عنوان ” فی تناهی العلل الفاعلیه و القابلیه” در طی نوشتاری ادعا می کند که تسلسل پذیرفتنی نیست و عملا مجموعه علل باید متناهی باشد. در این نوشتار در صدد نقد گفتار ابن سینا درباره عدم امکان نامتناهی بودن مجموعه علل هستم.
ابن سینا در این نوشتار به باور من فرقی میان نامتناهی و متناهی نمی گذارد و در یک مجموعه علل نامتناهی با ذهن انسان وار خود در پی کشف مطلب است که غلط بودن این فهم بعد از نظریه دنباله ها فاش است.
و اما مطلب من:
یک قضیه ممکن است برای هر عدد طبیعی n درست باشد اما برای n→ ∞ غلط باشد. برای مثال قضیه زیر را در نظر بگیرید:
قضیه: به ازای هر عدد طبیعی n یک دنباله به طول n عدد متوالی وجود دارد که هیچ کدام اول نیستند. طبیعی است که اگر n به سمت بی نهایت میل کند این قضیه غلط است و به طور شهودی معلوم است که مجموعه اعداد اول نامتناهی است.

همچنین ببینید

نکاتی درباره داستان ابراهیم خلیل

نکاتی درباره داستان ابراهیم خلیل

در ارتباط با داستان ابراهیم خلیل با سه پدیده مواجه هستیم. • معقول بودن خدای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *