بایگانی/آرشیو ماهانه: تیر ۱۴۰۰

رضای خدا و من

رضای خدا و من

می خواهم درباره رضای پروردگار و خودم بنویسم. روزگاری در برابر کسی که رضا، قرب و رضوان را مانند هم می دانست قاطعانه ایستادم و …

بیشتر بخوانید »