بایگانی/آرشیف روزانه: آبان ۱, ۱۴۰۰

برهان شر

برهان شر

تاکنون دو نوشتار درباره برهان شر نگاشته ام. متن اول عرفانی و متن مختصر دوم درباب خیرخواهی بود. اما برهان شر به نظر من به …

بیشتر بخوانید »