صابر کثیری بیدهندی

دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف و تربیت مدرس در رشته برق- الکترونیک. علاقه مند به دین و فلسفه. saber.kasiri.b@gmail.com

تحریف قران

تحریف قران

در این نوشتار بر آن هستم تا نظر خود را در باب تحریف قران بیان کنم. قبل از بحث نظر خود را در باب علت عدم باور اکثریت مسلمانان درباره تحریف قران را بیان می کنم. بنا به مشهور قران به دست شخصی به نام زید ابن ثابت جمع آوری …

بیشتر بخوانید »

اصالت وجود و ماهیت

اصالت وجود و ماهیت

در بحث اصالت وجود و ماهیت به نظر من هم وجود اصیل است و هم ماهیت اصیل است. مثلا انسان را در نظر بگیرید. ماهیت در اینجا انسان(چیستی انسان) است. در مثال انسان وجود جنس است و چیستی انسان یا ماهیت فصل است. با توجه به اینکه فصل و جنس …

بیشتر بخوانید »

اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی

ادعا شده است که چیزی به نام “اقتصاد اسلامی” نداریم. حرفی است که از یک سو درست و از سویی دیگر نادقیق است. مطالب این نوشتار بسیار سطحی است. اول میان علم اقتصاد و اصول اولیه یک مکتب اقتصادی که به یک علم اقتصاد منجر می شود، فرق می نهم. …

بیشتر بخوانید »

انصاف

انصاف

در حالی می نویسم که از اثر بخشی بر عده ای و وادار کردن بسیاری از خوانندگان به اندیشه و تامل درباره حقانیت مظلومان ناامیدم. اما می نویسم به نام دفاع از عقلانیت، عدالت و اخلاق مبتنی بر عقل. آری بیش از این در توان من برای دفاع از مظلومان …

بیشتر بخوانید »

خوب دانستن افعال در هنگام انجام آنها

خوب دانستن افعال در هنگام انجام آنها

بحثی در فلسفه و به خصوص فلسفه اسلامی است که انسان ها هر کاری می کنند را خوب می دانند. در این نوشتار به نقد این گزاره می پردازم. برای فهم این مطلب ابتدا بحث جبر و اختیار را مطرح می کنم. ما انسانها در انجام یک فعل یا مختاریم …

بیشتر بخوانید »

امامت افرادی به غیر از ابراهیم خلیل

امامت افرادی به غیر از ابراهیم خلیل

درباره امامت در قران در نوشتاری در این سایت مطالبی را نگاشته ام. در این نوشتار می خواهم نظرم را نسبت به ادعاهای شیعه در باب امامت پیامبر و اهل بیت او به رشته تحریر دراورم. قران در سوره بقره در ایه(124) این چنین درباره امامت ذریه ابراهیم سخن می …

بیشتر بخوانید »

دفاع از فهم عرفی

دفاع از فهم عرفی

اخیرا در برخی مباحثات، گروهی حملات خود را متوجه شناخت عامه مردم و به قول خود متوجه “شناخت عرفی” کرده اند. در این نوشتار به نقد این جماعت می پردازم. این جماعت باید پاسخ دهند که شناخت عامه مردم از ایات قران را چرا قبول ندارند؟ چرا آن فهم مشترک …

بیشتر بخوانید »

نقد طرفداران حجاب در جمهوری اسلامی

نقد طرفداران حجاب در جمهوری اسلامی

مباحث مربوط به حجاب اخیرا شدت یافته است. در یک بحثی که اخیرا شاهد آن بودم، از اختلاط غیر ضروری زن و مرد به عنوان عامل فساد یاد می کنند و مثلا می گویند دانشگاه مختلط مضر و عامل فساد است. در این نوشتار به بحث علمی نمی پردازم و …

بیشتر بخوانید »

نقد دلیل موافقان حجاب اجباری در رد سیره پیامبر

نقد دلیل موافقان حجاب در رد سیره پیامبر

یکی از دلایل موافقان حجاب اجباری و برخورد با بدحجابی در برابر مدافعان سیره نبوی و سیره علوی، بحث تفاوت در زمان و مکان است. اینکه بحث زمان و مکان و میزان دخالت آنها در شرع و جایگزینی نظرات عده ای از فقها با حکم شرع تحت عنوان احکام ثانویه …

بیشتر بخوانید »

زمان و فیزیک

زمان و فیزیک

درباره معنای کلمه “ازلی” با توجه به مطلب “خالق و صانع” توضیحاتی اضافه می کنم. درباره معنای “زمان” مطلب دیگری در سایت با عنوان ” قران و اصالت زمان” آمده است. فرضیه بیگ بنگ درباره نظام فیزیکی سخن میگوید و پیدایش زمان در فرضیه بیگ بنگ درباره جهان فیزیکی است. …

بیشتر بخوانید »