دین

ثواب چیست؟

ثواب چیست؟

به زبان ساده به پول رایج در برزخ ثواب می گویند. یعنی از طریق ثواب از نعمت های برزخی بهره مند می شوند و البته …

بیشتر بخوانید »

زمان و فیزیک

زمان و فیزیک

درباره معنای کلمه “ازلی” با توجه به مطلب “خالق و صانع” توضیحاتی اضافه می کنم. درباره معنای زمان مطلب دیگری در سایت با عنوان ” …

بیشتر بخوانید »

خالق و صانع

خالق و صانع

همانطور که در مطلب “خداوند و علم” نگاشتم، خالق با صانع تفاوتهایی دارد و علم درباره صانع صحبت میکند. برخی ویژگیهای صنع و خلق در …

بیشتر بخوانید »

خداوند و علم

خداوند و علم

امروزه در ارتباط با بحث خداوند و علم عملا غالب مدعیان به دو گروه تقسیم شده اند.(البته ندانم گرا ها را در نظر نمی گیرم.) …

بیشتر بخوانید »

داروین و خلقت

داروین و خلقت

داروینیسم و نظام فرگشتی یکی از باورهای محکم علمی امروز است. آنها معتقدند که مثلا انسان از میمون، میمون از دوزیست و این فرایند تا …

بیشتر بخوانید »

بدن جسمانی

بدن جسمانی

در این نوشتار به مبحث “بدن جسمانی” می پردازم. بحث من از منظر شهود است. البته بحث من کلی و ناقص است و آنچه قطعی …

بیشتر بخوانید »

وحی و رویا

وحی و رویا

به باور من بسیاری از احادیث را باید رویاگونه در نظر گرفت و آنها را باید تعبیر کرد(این بخش از نظریات آقای دکتر سروش را …

بیشتر بخوانید »

عصمت انبیا

عصمت انبیا

در برابر مدعیان عصمت انبیا دو مثال آشکار از قران می آورم. مثال نخست گناه آدم و حوا است. مثال دوم گناه یونس است. آنقدر …

بیشتر بخوانید »

شهادتین

شهادتین

در این نوشتار در پی آن هستم تا درباره شهادتین بنویسم. در ادامه واضح تر خواهد شد که آنچه می نویسم، شهادتین از منظر و …

بیشتر بخوانید »

اصول دین

اصول دین

کاری که علمای مسلمان بعد از وفات پیامبر کردند کمتر از آوردن دینی نو با همان نام قدیم یعنی اسلام برای مردم نبود. یکی از …

بیشتر بخوانید »

بنی فلان

بنی فلان

یکی از مباحث داغ میان متدینین بحث ظهور است. درباره ظهور در احادیث نشانه هایی ذکر شده است. نشانه با اثبات و دلیل و برهان …

بیشتر بخوانید »

برکت(Blessing)

برکت(Blessing)

یکی از مفاهیم دینی “برکت” است. مفهوم برکت به ظاهر امری عجیب و مقدس است. اما برکت یکی از مفاهیمی است که خلقت به باور …

بیشتر بخوانید »