روضه

روضه عباس

روضه عباس

روضه عباس: گویند در عاشورا بچه ها در خیمه ها تشنه بودند. حسین آن عبد خدا برادرش عباس را برای آوردن آب به فرات فرستاد. …

بیشتر بخوانید »

روضه زینب

روضه زینب

تاریخ از مصلحت سنجی برای حفظ اسلام در سقیفه به عاشورا رسید و زینب کبری از عاشورا به اربعین رسید. می خواهم روضه بخوانم. روضه …

بیشتر بخوانید »