عرفان

همه در خدا

همه در خدا

بحثی است که آیا همه ما مخلوقات در خدا هستیم؟ این بحث اگر به معنای انکار وجود مخلوقات و ادعای همه خدایی مطرح شود قطعا …

بیشتر بخوانید »

خداوند و متجلی

خداوند و متجلی

مباحثی را درباره وحدت وجود در نوشتارهای پیشین مطرح کردم. این مباحث این تصور را به وجود آورد که من با وحدت وجود مخالف ام. …

بیشتر بخوانید »

الصَّمَدُ

الصَّمَدُ

عده ای از عرفا در باره عبارت “اللَّـهُ الصَّمَدُ” از جوف نداشتن پروردگار سخن رانده اند و با ذکر این ادعا در این مطلب که …

بیشتر بخوانید »

افعال الهی

افعال الهی

یکی از مواردی که مورد شبهه بسیاری و حتی متکلمان دینی است، بحث برخی افعال الهی است. عده ای با مطرح کردن بحث هایی مانند …

بیشتر بخوانید »

معرفت اله

معرفت اله

در نوشتار مربوط به معرفت نفس پرسیده شد که چه معرفتی بالاتر از معرفت به رب است. اکنون قصد پاسخ به این سوال را دارم. …

بیشتر بخوانید »

معرفت نفس

معرفت نفس

به نظر میاید که معارف بشری هرچه موجز تر گفته شود، از خطا مصون تر است، اما فهم آن نیز دشوارتر است. به عبارت دیگر …

بیشتر بخوانید »

عرفان و وحدت وجود

عرفان و وحدت وجود

یکی از مباحث جدی امروز فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی، “وحدت وجود” است. فیسلسوفان اسلامی وجود را بدیهی انگاشته و آن را غیر قابل تعریف …

بیشتر بخوانید »

الله اکبر

الله اکبر

درباره الله اکبر جملاتی گفته شده است. از جمله عبارت زیر گفته شده است که بحث منطقی را نیز مطرح می کنم. در حدیثی از …

بیشتر بخوانید »