فلسفه

زمان و فیزیک

زمان و فیزیک

درباره معنای کلمه “ازلی” با توجه به مطلب “خالق و صانع” توضیحاتی اضافه می کنم. درباره معنای زمان مطلب دیگری در سایت با عنوان ” …

بیشتر بخوانید »

خالق و صانع

خالق و صانع

همانطور که در مطلب “خداوند و علم” نگاشتم، خالق با صانع تفاوتهایی دارد و علم درباره صانع صحبت میکند. برخی ویژگیهای صنع و خلق در …

بیشتر بخوانید »

خداوند و علم

خداوند و علم

امروزه در ارتباط با بحث خداوند و علم عملا غالب مدعیان به دو گروه تقسیم شده اند.(البته ندانم گرا ها را در نظر نمی گیرم.) …

بیشتر بخوانید »

تفاوت علم و معرفت

تفاوت علم و معرفت

در زبان فارسی دو کلمه علم-دانش- و معرفت-شناخت- دارای تفاوت های ماهوی در معنای فلسفی هستند. در این نوشتار به این موضوع می پردازم. فرض …

بیشتر بخوانید »

داروین و خلقت

داروین و خلقت

داروینیسم و نظام فرگشتی یکی از باورهای محکم علمی امروز است. آنها معتقدند که مثلا انسان از میمون، میمون از دوزیست و این فرایند تا …

بیشتر بخوانید »

بدن جسمانی

بدن جسمانی

در این نوشتار به مبحث “بدن جسمانی” می پردازم. بحث من از منظر شهود است. البته بحث من کلی و ناقص است و آنچه قطعی …

بیشتر بخوانید »

علم الهی

علم الهی

در قران در سوره بقره در آیه (255) آمده است: “یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ” یعنی “آنچه ما بین دست های شماست و در …

بیشتر بخوانید »

دور و تسلسل

دور و تسلسل

دو تا از مباحث پذیرفته شده در فلسفه اسلامی باطل بودن تسلسل وجودی و دور وجودی است. در این نوشتار نشان خواهم داد که تسلسل …

بیشتر بخوانید »