فلسفه

معیار های عقل

معیار های عقل

در این نوشتار می خواهم درباره ملاک های عقل برای تصمیم گیری و قضاوت سخن بگویم. قبلا در نوشتاری در سایت شخصی از چهار منبع …

بیشتر بخوانید »

فلسفه اسلامی

فلسفه اسلامی

فلسفه اسلامی در ملاصدرا متوقف شد و تا امروز ثابت مانده است. در این نوشتار برآن هستم تا دلایل خود را بر ضد این فلسفه …

بیشتر بخوانید »

برهان شر

برهان شر

تاکنون دو نوشتار درباره برهان شر نگاشته ام. متن اول عرفانی و متن مختصر دوم درباب خیرخواهی بود. اما برهان شر به نظر من به …

بیشتر بخوانید »

ارسطو و اعتدال

ارسطو و اعتدال

یکی از مباحث مطرح در فلسفه اخلاق نظریه اعتدال ارسطو است. ارسطو به نحوی قائل است که ما باید طریقه اعتدال را پیش بگیریم. با …

بیشتر بخوانید »

خلقت از هیچ

خلقت از هیچ

یکی از مسایل رایج برخی اذهان درباره خلقت آن است که آیا ممکن است مخلوقی از عدم به وجود آید؟ آیا ممکن است مثلا جهان …

بیشتر بخوانید »

خضر نبی

خضر نبی

در نوشتاری درباره ابراهیم خلیل دلایلی برای توجیه اخلاقی بودن قصد ذبح توسط ابراهیم و ناموجه بودن چنین عملی برای سایرین و حتی سایر انبیا …

بیشتر بخوانید »