کلام

قران و باور

قران و باور

قران آیاتی درباره شکافته شدن دریا برای موسی و قوم او، یونس و ماهی بزرگ و غیره آورده است. برخی قائل هستند که این آیات …

بیشتر بخوانید »

خضر نبی

خضر نبی

در نوشتاری درباره ابراهیم خلیل دلایلی برای توجیه اخلاقی بودن قصد ذبح توسط ابراهیم و ناموجه بودن چنین عملی برای سایرین و حتی سایر انبیا …

بیشتر بخوانید »

عدل الهی

عدل الهی

بحث های کلامی با بحث جبرو اختیار در میان مسلمین سالها پس از رحلت پیامبر آغاز شد. این بحث ها به بحث عدل الهی نیز …

بیشتر بخوانید »

خداوند و علم

خداوند و علم

امروزه در ارتباط با بحث خداوند و علم عملا غالب مدعیان به دو گروه تقسیم شده اند.(البته ندانم گرا ها را در نظر نمی گیرم.) …

بیشتر بخوانید »

بدن جسمانی

بدن جسمانی

در این نوشتار به مبحث “بدن جسمانی” می پردازم. بحث من از منظر شهود است. البته بحث من کلی و ناقص است و آنچه قطعی …

بیشتر بخوانید »

الصَّمَدُ

الصَّمَدُ

عده ای از عرفا در باره عبارت “اللَّـهُ الصَّمَدُ” از جوف نداشتن پروردگار سخن رانده اند و با ذکر این ادعا در این مطلب که …

بیشتر بخوانید »

افعال الهی

افعال الهی

یکی از مواردی که مورد شبهه بسیاری و حتی متکلمان دینی است، بحث برخی افعال الهی است. عده ای با مطرح کردن بحث هایی مانند …

بیشتر بخوانید »

علم الهی

علم الهی

در قران در سوره بقره در آیه (255) آمده است: “یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ” یعنی “آنچه ما بین دست های شماست و در …

بیشتر بخوانید »

عصمت انبیا

عصمت انبیا

در برابر مدعیان عصمت انبیا دو مثال آشکار از قران می آورم. مثال نخست گناه آدم و حوا است. مثال دوم گناه یونس است. آنقدر …

بیشتر بخوانید »