دین

تحریف قران

تحریف قران

در این نوشتار بر آن هستم تا نظر خود را در باب تحریف قران بیان کنم. قبل از بحث نظر خود را در باب علت عدم باور اکثریت مسلمانان درباره تحریف قران را بیان می کنم. بنا به مشهور قران به دست شخصی به نام زید ابن ثابت جمع آوری …

بیشتر بخوانید »

اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی

ادعا شده است که چیزی به نام “اقتصاد اسلامی” نداریم. حرفی است که از یک سو درست و از سویی دیگر نادقیق است. مطالب این نوشتار بسیار سطحی است. اول میان علم اقتصاد و اصول اولیه یک مکتب اقتصادی که به یک علم اقتصاد منجر می شود، فرق می نهم. …

بیشتر بخوانید »

امامت افرادی به غیر از ابراهیم خلیل

امامت افرادی به غیر از ابراهیم خلیل

درباره امامت در قران در نوشتاری در این سایت مطالبی را نگاشته ام. در این نوشتار می خواهم نظرم را نسبت به ادعاهای شیعه در باب امامت پیامبر و اهل بیت او به رشته تحریر دراورم. قران در سوره بقره در ایه(124) این چنین درباره امامت ذریه ابراهیم سخن می …

بیشتر بخوانید »

دفاع از فهم عرفی

دفاع از فهم عرفی

اخیرا در برخی مباحثات، گروهی حملات خود را متوجه شناخت عامه مردم و به قول خود متوجه “شناخت عرفی” کرده اند. در این نوشتار به نقد این جماعت می پردازم. این جماعت باید پاسخ دهند که شناخت عامه مردم از ایات قران را چرا قبول ندارند؟ چرا آن فهم مشترک …

بیشتر بخوانید »

نقد طرفداران حجاب در جمهوری اسلامی

نقد طرفداران حجاب در جمهوری اسلامی

مباحث مربوط به حجاب اخیرا شدت یافته است. در یک بحثی که اخیرا شاهد آن بودم، از اختلاط غیر ضروری زن و مرد به عنوان عامل فساد یاد می کنند و مثلا می گویند دانشگاه مختلط مضر و عامل فساد است. در این نوشتار به بحث علمی نمی پردازم و …

بیشتر بخوانید »

نقد دلیل موافقان حجاب اجباری در رد سیره پیامبر

نقد دلیل موافقان حجاب در رد سیره پیامبر

یکی از دلایل موافقان حجاب اجباری و برخورد با بدحجابی در برابر مدافعان سیره نبوی و سیره علوی، بحث تفاوت در زمان و مکان است. اینکه بحث زمان و مکان و میزان دخالت آنها در شرع و جایگزینی نظرات عده ای از فقها با حکم شرع تحت عنوان احکام ثانویه …

بیشتر بخوانید »

زمان و فیزیک

زمان و فیزیک

درباره معنای کلمه “ازلی” با توجه به مطلب “خالق و صانع” توضیحاتی اضافه می کنم. درباره معنای “زمان” مطلب دیگری در سایت با عنوان ” قران و اصالت زمان” آمده است. فرضیه بیگ بنگ درباره نظام فیزیکی سخن میگوید و پیدایش زمان در فرضیه بیگ بنگ درباره جهان فیزیکی است. …

بیشتر بخوانید »

خالق و صانع

خالق و صانع

همانطور که در مطلب “خداوند و علم” نگاشتم، خالق با صانع تفاوتهایی دارد و علم درباره صانع صحبت میکند. برخی ویژگیهای صنع و خلق در زیر می اید. صنع درباره هندسه جهان بحث میکند. صنع به ساختار (Structure) می پردازد. صنع درباره کاربرد و مناسبت میان مفاهیم صحبت میکند.   …

بیشتر بخوانید »

خداوند و علم

خداوند و علم

امروزه در ارتباط با بحث خداوند و علم عملا غالب مدعیان به دو گروه تقسیم شده اند.(البته ندانم گرا ها را در نظر نمی گیرم.) در یک دسته، عده ای به دنبال یک توجیح علمی از نظام گیتی هستند و نظام موجه علمی از نظر غالب مدعیان خداباور و خداناباور …

بیشتر بخوانید »

عدم عصمت انبیا و امامان

عدم عصمت انبیا و امامان

همانطور که در یکی از نوشته ها بیان کردم، بحث عصمت انبیا به عنوان یک قاعده برای باورمندان به قران منتفی است و خلاف آیات صریح قران است. یکی از دلایلی که باورمندان به عصمت انبیا و امامان مطرح میکنند و تکنیکی عمومی برای توجیه بسیاری از عقاید دینی آنهاست، …

بیشتر بخوانید »