دعا

یا من یری و لا یری

یا من یری و لا یری

در فرازی از دعای جوشن کبیر عبارت “یا من یری و لایری” آمده است. این فراز به معنای “ای آنکه میبینی و دیده نمی شوی” است. برای آنکه به حکیمانه بودن دعای جوشن کبیر توجه شود، چند مطلب ذکر می کنم: “ای آنکه میبینی” در ابتدا به خداوند نسبت داده …

بیشتر بخوانید »

فرازی از دعای کمیل

فرازی از دعای کمیل

در این پست به یک عبارت از دعای کمیل می پردازم. البته لازم به یادآوری است که توجه به اینکه من نیز انسان هستم، اشتباه در من هم راه دارد. احتمال اشتباه در سایر مطالب من نیز وجود دارد. دعا با حاحت طلبیدن و در یک کلمه “سوال” فرق دارد، …

بیشتر بخوانید »

دعا و استجابت آن

دعا و استجابت آن

یکی از اشکالات بنیادین برخی در توجیه عقاید و باور های خود، گرفتن نتایج بی ربط از ایات قران یا حدیث و ربط دادن های بی ربط است. جالب انجاست که برخی اوقات اگر کسی به بی ربطی اشاره کند او را عوام هم می نامند. البته من هم در …

بیشتر بخوانید »