نظرات من

تحریف قران

تحریف قران

در این نوشتار بر آن هستم تا نظر خود را در باب تحریف قران بیان کنم. قبل از بحث نظر خود را در باب علت عدم باور اکثریت مسلمانان درباره تحریف قران را بیان می کنم. بنا به مشهور قران به دست شخصی به نام زید ابن ثابت جمع آوری …

بیشتر بخوانید »

اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی

ادعا شده است که چیزی به نام “اقتصاد اسلامی” نداریم. حرفی است که از یک سو درست و از سویی دیگر نادقیق است. مطالب این نوشتار بسیار سطحی است. اول میان علم اقتصاد و اصول اولیه یک مکتب اقتصادی که به یک علم اقتصاد منجر می شود، فرق می نهم. …

بیشتر بخوانید »

انصاف

انصاف

در حالی می نویسم که از اثر بخشی بر عده ای و وادار کردن بسیاری از خوانندگان به اندیشه و تامل درباره حقانیت مظلومان ناامیدم. اما می نویسم به نام دفاع از عقلانیت، عدالت و اخلاق مبتنی بر عقل. آری بیش از این در توان من برای دفاع از مظلومان …

بیشتر بخوانید »

دفاع از فهم عرفی

دفاع از فهم عرفی

اخیرا در برخی مباحثات، گروهی حملات خود را متوجه شناخت عامه مردم و به قول خود متوجه “شناخت عرفی” کرده اند. در این نوشتار به نقد این جماعت می پردازم. این جماعت باید پاسخ دهند که شناخت عامه مردم از ایات قران را چرا قبول ندارند؟ چرا آن فهم مشترک …

بیشتر بخوانید »

نقد طرفداران حجاب در جمهوری اسلامی

نقد طرفداران حجاب در جمهوری اسلامی

مباحث مربوط به حجاب اخیرا شدت یافته است. در یک بحثی که اخیرا شاهد آن بودم، از اختلاط غیر ضروری زن و مرد به عنوان عامل فساد یاد می کنند و مثلا می گویند دانشگاه مختلط مضر و عامل فساد است. در این نوشتار به بحث علمی نمی پردازم و …

بیشتر بخوانید »

نقد دلیل موافقان حجاب اجباری در رد سیره پیامبر

نقد دلیل موافقان حجاب در رد سیره پیامبر

یکی از دلایل موافقان حجاب اجباری و برخورد با بدحجابی در برابر مدافعان سیره نبوی و سیره علوی، بحث تفاوت در زمان و مکان است. اینکه بحث زمان و مکان و میزان دخالت آنها در شرع و جایگزینی نظرات عده ای از فقها با حکم شرع تحت عنوان احکام ثانویه …

بیشتر بخوانید »

فهم من از حکومت علی ابن ابیطالب

فهم من از حکومت علی ابن ابیطالب

در این نوشتار بر تلاشم تا فهم خویش را از حکومت علی را در قالب نوشتار بیان کنم. نخستین حکومت در صدر اسلام حکومت پیامبر بود. سیره پیامبر از آن رو سیره نبوی نامیده شد که وی از حق نبوت خویش کمال استفاده را نمود. او اموال را آن گونه …

بیشتر بخوانید »

ربا در وام

ربا در وام

در جریان وام یک میلیون تومانی به مناسبت کرونا و اخیرا وام ودیعه مسکن برای مستاجرین بحثهایی بر سر اینکه آیا سودی که دولت از مردم میگیرد، ربا است یا نه شکل گرفته است. به عنوان مثال یکی از افراد با طرح بحث زیر این سود را ربا نمی داند …

بیشتر بخوانید »

حکومت، قانون و دین

حکومت، قانون و دین

در این نوشتار بر تلاشم تا فهم خویش را از حکومت علی را در قالب نوشتار بیان کنم. نخستین حکومت در صدر اسلام حکومت پیامبر بود. سیره پیامبر از آن رو سیره نبوی نامیده شد که وی از حق نبوت خویش کمال استفاده را نمود. او اموال را آن گونه …

بیشتر بخوانید »

یک مکاشفه مشهور

یک مکاشفه مشهور

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت امروز از سویی برخلاف نوع نوشته هایم و از سویی طبق سبک نوشته هایم می خواهم یک مکاشفه مشهور را نقل و آن را تحلیل عقلی کنم. مکاشفه فوق بعد از جنایت بزرگ 18 تیر دیده شده و در سالهای طولانی در اینترنت …

بیشتر بخوانید »