فلسفه

اصالت وجود و ماهیت

اصالت وجود و ماهیت

در بحث اصالت وجود و ماهیت به نظر من هم وجود اصیل است و هم ماهیت اصیل است. مثلا انسان را در نظر بگیرید. ماهیت در اینجا انسان(چیستی انسان) است. در مثال انسان وجود جنس است و چیستی انسان یا ماهیت فصل است. با توجه به اینکه فصل و جنس …

بیشتر بخوانید »

خوب دانستن افعال در هنگام انجام آنها

خوب دانستن افعال در هنگام انجام آنها

بحثی در فلسفه و به خصوص فلسفه اسلامی است که انسان ها هر کاری می کنند را خوب می دانند. در این نوشتار به نقد این گزاره می پردازم. برای فهم این مطلب ابتدا بحث جبر و اختیار را مطرح می کنم. ما انسانها در انجام یک فعل یا مختاریم …

بیشتر بخوانید »

زمان و فیزیک

زمان و فیزیک

درباره معنای کلمه “ازلی” با توجه به مطلب “خالق و صانع” توضیحاتی اضافه می کنم. درباره معنای “زمان” مطلب دیگری در سایت با عنوان ” قران و اصالت زمان” آمده است. فرضیه بیگ بنگ درباره نظام فیزیکی سخن میگوید و پیدایش زمان در فرضیه بیگ بنگ درباره جهان فیزیکی است. …

بیشتر بخوانید »

خالق و صانع

خالق و صانع

همانطور که در مطلب “خداوند و علم” نگاشتم، خالق با صانع تفاوتهایی دارد و علم درباره صانع صحبت میکند. برخی ویژگیهای صنع و خلق در زیر می اید. صنع درباره هندسه جهان بحث میکند. صنع به ساختار (Structure) می پردازد. صنع درباره کاربرد و مناسبت میان مفاهیم صحبت میکند.   …

بیشتر بخوانید »

خداوند و علم

خداوند و علم

امروزه در ارتباط با بحث خداوند و علم عملا غالب مدعیان به دو گروه تقسیم شده اند.(البته ندانم گرا ها را در نظر نمی گیرم.) در یک دسته، عده ای به دنبال یک توجیح علمی از نظام گیتی هستند و نظام موجه علمی از نظر غالب مدعیان خداباور و خداناباور …

بیشتر بخوانید »

نقد فیلسوف ایرانی بر نوشتار دلیلی بر عدم وجود خداوند و پاسخ من

نقد فیلسوف ایرانی بر نوشتار دلیلی بر عدم وجود خداوند و پاسخ من

متنی را تحت عنوان ” دلیلی بر عدم وجود خداوند” نگاشته ام و یک فیلسوف ایرانی آن را نقد کرده است.   نقد فیلسوف ایرانی: در مواردی نتوانستم به صورتی دقیق روند بحث شما را دنبال کنم. در عین حال، نکات مختصری به ذهنم می‌رسد که عرض می‌کنم: نخست: گویا …

بیشتر بخوانید »

دلیلی بر عدم وجود خداوند

دلیلی بر عدم وجود خداوند

در این نوشتار دو دلیل-که می تواند یک دلیل حساب شود- بر عدم وجود خداوند ذکر می کنم. قبل از ادامه بحث یاد آور می شوم که من اطمینان، ایمان و یقینی عمیق به وجود خداوند دارم و از این بحث بسیار موجزانه هدفی دیگر دارم که در پایان بحث …

بیشتر بخوانید »

تفاوت علم با معرفت

تفاوت علم با معرفت

در زبان فارسی دو کلمه علم-دانش- و معرفت-شناخت- دارای تفاوت های ماهوی در معنای فلسفی هستند. در این نوشتار به این موضوع می پردازم. فرض کنیم کسی بگوید “دو به علاوه دو برابر با چهار است.” در اینجا باید از کلمه علم یا دانستن بهره جست. به عبارتی: “ما می …

بیشتر بخوانید »

داروین و خلقت

داروین و خلقت

داروینیسم و نظام فرگشتی یکی از باورهای محکم علمی امروز است. آنها معتقدند که مثلا انسان از میمون، میمون از دوزیست و این فرایند تا “موجودات بی جان” پیش می رود. یعنی موجودات زنده از موجودات بی جان(جماد) به وجود آمده اند. نکته ای که در این نوشتار به آن …

بیشتر بخوانید »

خداوند و محال عقلی

خداوند و محال عقلی

در این نوشتار به بحث درباره قدرت خداوند و محال عقلی می پردازم. این مبحث در نوشتار “برهان شر” توضیح مختصر داده شده است و برای کسانی که آن مطلب طولانی را نخوانده اند، این بحث را به صورت اختصاصی در یک نوشتار می آورم. مثال تاریخی درباره قدرت خداوند …

بیشتر بخوانید »