روضه

روضه عباس

روضه عباس

روضه عباس: گویند در عاشورا بچه ها در خیمه ها تشنه بودند. حسین آن عبد خدا برادرش عباس را برای آوردن آب به فرات فرستاد. عباس به دنبال آب رفت، در فرات تشنه بود و قصد نوشیدن آب کرد. به یاد برادر افتاد و اب را ریخت. مشک را پر …

بیشتر بخوانید »

روضه زینب

روضه زینب

تاریخ از مصلحت سنجی برای حفظ اسلام در سقیفه به عاشورا رسید و زینب کبری از عاشورا به اربعین رسید. می خواهم روضه بخوانم. روضه من روضه ای از زبان تحلیل تاریخ و از زبان باور مبتنی بر تحلیل است. در عاشورا پس از شهادت حسین و یاران فنا شده …

بیشتر بخوانید »