مطالب اخیر

بدن جسمانی

بدن جسمانی

در این نوشتار به مبحث “بدن جسمانی” می پردازم. بحث من از منظر شهود است. البته بحث من کلی و ناقص است و آنچه قطعی می دانم را ذکر می کنم. این بحث با طرح معاد جسمانی در میان متکلمین و فلاسفه پررنگ شده است. کار به جایی رسیده است …

بیشتر بخوانید »

قران و خداوند

قران و خداوند

اخیرا مباحثی راه افتاده است که از سویی قران را کلام خداوند نمی داند و از سویی مدعی عدم اعجاز قران و تناقض در قران شده اند. در این نوشتار بر ان نیستم که درباره آنکه قران کلام خداوند هست یا نه مطلبی بنگارم و این بحث مستقل از ادامه …

بیشتر بخوانید »

وحدت وجود(تکمیلی)

وحدت وجود(تکمیلی)

بحث مطرح شده در مطلبی با عنوان “عرفان و وحدت وجود” به معنای غلط بودن کل مباحث وحدت وجود نیست، بلکه صرفا به این معنا است که خداوند در زمره موجودات نیست و بالاتر است. به عبارتی مطلب مطرح شده حتی منافاتی با شهود عرفا ندارد و شهود عرفا می …

بیشتر بخوانید »