مطالب اخیر

انصاف

انصاف

در حالی می نویسم که از اثر بخشی بر عده ای و وادار کردن بسیاری از خوانندگان به اندیشه و تامل درباره حقانیت مظلومان ناامیدم. اما می نویسم به نام دفاع از عقلانیت، عدالت و اخلاق مبتنی بر عقل. آری بیش از این در توان من برای دفاع از مظلومان …

بیشتر بخوانید »

خوب دانستن افعال در هنگام انجام آنها

خوب دانستن افعال در هنگام انجام آنها

بحثی در فلسفه و به خصوص فلسفه اسلامی است که انسان ها هر کاری می کنند را خوب می دانند. در این نوشتار به نقد این گزاره می پردازم. برای فهم این مطلب ابتدا بحث جبر و اختیار را مطرح می کنم. ما انسانها در انجام یک فعل یا مختاریم …

بیشتر بخوانید »

امامت افرادی به غیر از ابراهیم خلیل

امامت افرادی به غیر از ابراهیم خلیل

درباره امامت در قران در نوشتاری در این سایت مطالبی را نگاشته ام. در این نوشتار می خواهم نظرم را نسبت به ادعاهای شیعه در باب امامت پیامبر و اهل بیت او به رشته تحریر دراورم. قران در سوره بقره در ایه(124) این چنین درباره امامت ذریه ابراهیم سخن می …

بیشتر بخوانید »